Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2018

katalama
22:13
5493 33ca
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viacherrycokee cherrycokee
katalama
22:04
5854 815d 500
katalama
22:03
Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić.
— Gabrielle Solis
katalama
22:01
6556 17b8 500
Reposted fromkaraibski karaibski vianecropixie necropixie

January 25 2018

katalama
21:55

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viaxannabelle xannabelle

January 23 2018

18:12
2780 a722
Reposted frombrumous brumous vialilikoi lilikoi
katalama
17:42
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaonlyhope onlyhope
17:42
7614 3a06 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaonlyhope onlyhope
katalama
17:40
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszlugtime szlugtime
katalama
17:35
3521 7179 500
Reposted fromhelven helven viaDangerousHope DangerousHope
katalama
17:32

January 22 2018

katalama
18:30
8601 ccf3 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
katalama
18:26
katalama
18:23
2472 aee9
Reposted fromonlyman onlyman viaplugss plugss
katalama
18:23
4880 f46d
Reposted fromoutline outline viaeternaljourney eternaljourney
katalama
18:08
Jak ktoś ma w nas zobaczyć coś wyjątkowego, skoro same uważamy, że jesteśmy do dupy? 
— K,P.
Reposted bywszystkoduparisaegzystencjanergodarynkasomebunnypatrzpodnogiakustyka-myslidusieleccpleassuresmokingtimelajlairmelinkindofnightmarenowaayheavencanwaitpuremindxiga-xvlbansheMigotliwanyaakorusalkadmiralgregorczykmThe1995nayantaraSkydelanaurinkolittledisappointmentskotficaasylopathMakeMePurrawakenedRybciaaaenfermosmentalesleniwieecskaaryfikaacjaaduszynot-good-enoughkittylitterprettylitlleliarcontigomystolensoulgugupannaniczyjaniebieskieoczynotperfectgirlpensieveplacekijacekdashuriniskowomadriddspokodamafreedomloverlajlawithoutendxxvagscytatyoutofloverusalkadmiralvoukadivoltagesexzrekinemmendaciousforgettoregretmefirniezwyyklapleassurefrytkatosiaPaintedinredwiksodnowalalunazycienaspsujeblubracalaveritenergocavebearzyrafareeddpepperSecret-Obsessiondissapointedbutnotsuprisedmojachorawyobrazniaoversensitiveanjovetoffifeeginger-gatolottibluebellskaaryfikaacjaaduszySalutenotperfectgirlEllaEllapersona-non-gratacarmen713rybqeternaljourneyfantazjaindestructiableniskowopralinaniebieskieoczynotperfectgirlTewikotficanot-good-enoughviajerobanshecelgoanywherewithmezwierzejucznenecropixie
katalama
18:02
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromnotenough notenough
katalama
17:55
7855 06b9 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
17:53
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

katalama
17:48
Potrzebuję, żebyś powiedział mi co czujesz, co myślisz, na czym stoimy, czego chcesz. Szczerze i szczegółowo.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl