Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2020

katalama
18:41
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn vianecropixie necropixie
katalama
18:38
3425 a9e1 500
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vialilikoi lilikoi
katalama
18:36
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromskrzacik skrzacik viaquinne quinne
katalama
18:36
katalama
18:35
2113 aeb5
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
katalama
18:34
3378 3d2e
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viairmelin irmelin
katalama
18:34
katalama
18:33

January 19 2020

katalama
18:55
5243 27fa
katalama
18:55
3290 9d13 500
Reposted fromikhakima ikhakima viarichardm richardm
katalama
18:54
Nie traktuj siebie zbyt surowo. Ułóż sobie życie i przeżyj je. W pełni. Tylko tyle możesz zrobić. Nie wymażesz przeszłości, ale możesz zadbać o to, żeby nie żyć pod jej dyktando w przyszłości. Karanie siebie nic nie zmieni. A i tak już wystarczająco długo to robiłaś.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul
katalama
18:53
9941 f374 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafrytkatosia frytkatosia
katalama
18:52
Potrzebowała czasem chwili, żeby móc się rozpaść. Rozlecieć. Roztrzaskać. Żeby ktoś spojrzał na nią z troską, z tym ciepłym „rozumiem” w oczach, położył dłoń na głowie i głaskał, i tulił, dopóki cały smutek nie wypłynie z jej duszy, a ciało znowu stanie się całością.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaevveell evveell
katalama
18:52
1116 a7ab 500
Reposted fromkarahippie karahippie viafrytkatosia frytkatosia

January 18 2020

katalama
23:49
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin

January 15 2020

katalama
17:19
3747 3d95 500
Reposted fromkarsina karsina viadotkliwie dotkliwie
katalama
17:19
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadotkliwie dotkliwie
katalama
17:06
Dzieci, które najbardziej potrzebują miłości, będą prosić o nią w najbardziej niekochany sposób.
— R. Barkley
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadotkliwie dotkliwie
katalama
17:02
0556 775a 500
Reposted frompanpancerny panpancerny viadotkliwie dotkliwie
katalama
17:02

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viadotkliwie dotkliwie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl